Pick up from the store the same day (for orders sent until 15:00)
Delivery map Stores
Phone orders 26610 44182 Mo - Sa 08:00 - 21:00
My cart ()
0

No products in the cart. Buy now

Pick up from the store the same day (for orders sent until 15:00)
search-icon.png
My cart ()

No products in the cart. Buy now

Phone orders phone icon 26610 44182

Terms & Conditions

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ, Χ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

1° χλμ. Εθνικής Κέρκυρας – Λευκίμμης (Τρία γεφύρια),T. 26610 44182 T. 26610 24636 info@lavranos.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ
Η εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, 1° χλμ. Εθνικής Κέρκυρας – Λευκίμμης (Τρία γεφύρια), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «διαγωνισμός»)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού και των όρων αυτού τόσο από το Facebook και τα social media, όσο και από τα δύο καταστήματα λιανικής πώλησης της Διοργανώτριας α) επί του 1° χλμ. Εθνικής Κέρκυρας – Λευκίμμης (Τρία γεφύρια) και επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη αρ. 13 (Πλατεία Σαν Ρόκο).

ΕΠΑΘΛΟ: Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές  οι οποίοι θα κερδίσουν το εξής έπαθλο: Δωρο-επιταγή αξίας 150€ ο κάθε ένας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Χ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 02.07.2020 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και λήγει στις 31.07.2020(εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά την προαναφερθείσα Λήξη του Διαγωνισμού ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η Διοργανώτρια δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

ΕΠΑΘΛΟ
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα δοθούν 2 δωροεπιταγές. Το έπαθλο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 31/07/2020. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν 2 νικητές. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους, διαθέσιμους και στο: https://lavranos.gr/monostolavrano

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media.

Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. Ο νικητής/ οι νικητές (θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως) θα ενημερωθεί/ ενημερωθούν τηλεφωνικά, όπου και θα του(ς) ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί/ ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του επάθλου του(ς). Ο νικητής υποχρεούνται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Ο νικητής εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να ενημερώσει τη διοργανώτρια για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός της ανωτέρω προθεσμίας από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπό του οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό νικητή.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά, η Διοργανώτρια κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το έπαθλο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την διοργανώτρια για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η Διοργανώτρια δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και των λοιπών social media και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα social media με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω επάθλων. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα έπαθλα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΑΘΛΟΥ

To έπαθλο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την Διοργανώτρια από οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομενων καταστημάτων. To έπαθλο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του επάθλου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των επάθλων.

ΕΥΘΥΝΗ

Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από ελαφρά αμέλεια, σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο facebook https://www.facebook.com/lavranos.gr

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής, καθώς επίσης και με σκοπό να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Διοργανώτριας και τα προϊόντα της, δηλαδή τον Facebook username, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Αυτά τα δεδομένα θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, 1° χλμ. Εθνικής Κέρκυρας – Λευκίμμης (Τρία γεφύρια), τηλ. 26610 44182,

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Δεδομένων του Διοργανωτή (https://lavranos.gr/politiki-aporritoy/). Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας που έχουν σχέση με την παρούσα συναλλαγή ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχεται η συναίνεση από τους συμμετέχοντες και τρίτοι που χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους τους εκτέλεση της μεταξύ της Διοργανώτριας και αυτών εντολής ή για να παρέχουν στη Διοργανώτρια υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους η Διοργανώτρια συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία σας θα διατηρεί η Διοργανώτρια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας ή και νομίμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων των συμμετεχόντων ή των απαιτήσεων της Διοργανώτριας απέναντι στους συμμετέχοντες  ή για 45 ημέρες από την παρούσα για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δεν να μεταφέρονται σε τρίτους εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία και θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή με τη Διοργανώτρια (Τηλ.: 2661044182, Φαξ: 2661024636, email: info@lavranos.gr), για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκ μέρους της Διοργανώτριας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων.Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τα εξής: να λάβουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τους ίδιους (i) πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους, (ii) ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων (φορητότητα) (iii) διόρθωση των προσωπικών δεδομένων τους αν είναι ημιτελή ή ανακριβή, ή (iv) διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων τους σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα, καθώς ενδέχεται λ.χ. να περιορίζονται από την φορολογική νομοθεσία.  Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κέρκυρας.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

(*) ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τους Κανονισμούς του διαγωνισμού.

(*) Έχοντας διαβάσει τη δήλωση περί απορρήτου και λαμβάνοντας υπόψιν τις πληροφορίες σχετικά με την παροχή των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται και το δικαίωμά μου να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υπέβαλα για να λάβω μέρος στον διαγωνισμό. Γνωρίζω ότι αν δεν συναινέσω, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στον διαγωνισμό.

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ στην επεξεργασία προς το σκοπό της πληροφόρησης, προώθησης και εμποριικής επικοινωνίας προϊόντων, καθώς και ερευνών για την εκτίμηση της ποιότητας εκείνων των προϊόντων που έχω λάβει από εσάς και για έρευνα αγοράς ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, φαξ, εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου)